Logo Dessalator

Riferimenti

8.000 disalinizzatori nostri in funzionamento , più di 30 anni d'esperienza.

Absolute 56

Absolute 56

Azimut 55

Azimut 55

Sun Odyssey 37

Sun Odyssey 37

Grand Soleil 43

Grand Soleil 43

Nefertiti

Nefertiti

Océanis 473

Océanis 473

Privilège

Alliaura

Océanis 50

Océanis 50

Dessalator®, ZI des 3 Moulins, 282 rue des Cistes, Bâtiment Euro 92, 06600 Antibes - Tél. +33 (0)4 93 95 04 55